top of page
RAPID U: Die schnelle U-Wert-Messung

Ainoa menetelmä nopeisiin U-arvon mittauksiin!

 

Todelliset U-arvot voidaan määrittää eri rakenteille mittaamalla. Perinteisillä mittausmenetelmillä yksittäisen mittauksen vaatima aika vaihtelee joistakin päivistä muutamaan viikkoon. Rapid U on sen sijaan ainoa teknologia joka mahdollistaa nopeat mittaukset. Tällä menetelmällä voidaan yhden työpäivän aikana määrittää noin 50 yksittäistä U-arvoa. Finninventillä on yksinoikeus Rapid U-teknologiaan ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin. RAPID U-mittalaitteita, niiden käyttöön liittyvää koulutusta ja mittauspalveluita on nyt saatavilla Finninventiltä.

RAPID U: U-Wert-Messgerät
Mikä on U-arvo ?

U-arvo kuvaa rakenteiden lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi U-arvo on sitä paremmin kyseinen rakenne vähentää lämmönhukkaa. U-arvot määritetään tavanomaisesti laskemalle ne. Tämä vaatii tarkat lähtötiedot rakenteista, rakennusmateriaalien ominaisuuksista samoin kuin niiden kosteuspitoisuuksista. Todellisuudessa nämä seikat perustuvat arvioihin tai suunnitteluarvoihin ja siten todellisia lähtötietoja ei selvitetä avaamalla rakenteita. Tämän johdosta laskennalliset arvot voivat johtaa merkittäviin virheisiin korjausrakentamisen suunnittelun, laadunvalvonnan ja rahoituksen/kannattavuuslaskelmien osalta.

U-arvonmittausten sovellutukset

 • Laadunvalvonta (korjausrakentaminen ja uudistuotanto)
   

 • Korjausrakentamisen suunnitteluarvot
   

 • Energiatodistukset ja niiden suositukset
   

 • Kosteuspitoisuuden määritys rakennemateriaaleissa
   

 • Alkavien kattovuotojen havainnointi
   

 • Kuivatuksen etenemisen seuranta
   

 • Lämmitysjärjestelmien mitoitus
   

 • Termisen mukavuuden parannus (lämpötilapysyvyys, terminen asymmetria)
   

 • Sijoitusten ja rahoituksen optimointi
   

 • Rakennetutkimukset historiallisissa kohteissa

RAPID U: U-Wert Anwendungsbereiche

RAPID U -hankkeen loppuraportti
kenttämittauksista (AP 4)

 

Viereisessä kuvassa on esitetty yli tuhannen kenttämittauksen korrelaatio laskennallisten U-arvojen kanssa. Korrelaatio on erittäin epävarma. Tämä johtaa suuriin suunnittelu- ja rahoitusriskeihin esim. korjausrakennuskohteiden osalta.

 

U-Wert-Correlation | RAPID U

Lisätietoa RAPID U-teknologiasta, tuotteista ja palveluista

RAPID U-laitteet
RAPID U-koulutus
RAPID U-mittauspalvelut
bottom of page