top of page

RAPID U -mittauspalvelut

Nopeiden U-arvonmittausten periaatteet:

 • Mittausten oikeellisuus varmennetaan todelliseen säädataan perustuvalla simulaatioilla: mitatun rakenteen tulee olla mittaushetkellä lämpövuon osalta tasapainossa. Mittaushetken valinnan osalta käytämme sääennustetta ja mitattujen arvojen osalta toteutunutta sääprofiilia.

 • Mittauskohdat valitaan lämpökamerakuvausten ja rakennetunnistimen antamien tietojen perusteella. Nämä varmentavat edelleen U-arvonmittausten antamien tietojen oikeellisuuden ja mitattujen arvojen pinta-alavastavuuden.

 • Käytämme aina kalibroituja mittalaitteita ja mittauksia suorittavat henkilöt ovat suorittaneet hyväksytysti laitekoulutuksen.

 • Omakotitalojen osalta tarvittava mittausten määrä on vähintään joitakin kymmeniä mittauksia. Isompien kohteiden osalta mittausten määrä kasvaa koon mukaan. Lopullinen tarve perustuu lämpökamerakuvausten antamiin tietoihin. Kosteusvaurioiden osalta mittauksia voidaan tehdä pienilllä mittausväleillä.

 • Täydentäviä mittausmenetelmiä käytetään aina kun niiden käyttö on mahdollista ja ne tuovat tarvittavia lisätietoja havantojen suhteen. Nämä menetelmät perustuvat aina toiseen periaatteeseen kuin nopeat U-arvonmittaukset ja siten ne mahdollistavat havaintojen todenmukaisuuden tarkistuksen.

RAPID U Teleskopstange mit U-Wert-Messgerät

RAPID U on ainoa ainetta rikkomaton ja
tarkka menetelmä seuraaviin selvityksiin:

 

 • Todellisten U-arvojen määritys korjausrakentamisen
  suunnitteluun ja energiatodistusten laadintaan

   

 • Korjausrakentamisen ja uudistuotannon laadunvalvonta eristyksen osalta
   

 • Kosteuskartoitukset laajuuden ja kosteuspitoisuuksien osalta
   

 • Energiadiagnoosi eli lämpöhäviökohtien selvitys ulkovaipan eri kohtien, niiden pinta-alojen ja vastaavien kohtien lämpöhäviöiden osalta
   

 • Lämpötilamukavuuden puutteiden todellisten syiden selvitys

Lisätietoa RAPID U-teknologiasta, tuotteista ja palveluista

RAPID U-mittalaitteet

RAPID U-koulutus

RAPID U-mittauspalvelut

bottom of page